Improve to excel in hygiene

‘Hygiene for Food’ is één van de belangrijkste events rond reiniging, hygiëne monitoring en hygiënisch ontwerp voor de voedingsindustrie in Vlaanderen.

Neem deel op 22 september 2022.

EEN HYGIËNISCHE FABRIEK HEEFT OOK EEN MENSELIJK KANTJE

Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG België organiseren hun 7de editie van ‘Hygiene for Food’. Met een cross-sectoraal programma focussen we ons op nieuwste ontwikkelingen op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne in de voedingsindustrie. Europa bewandelt met zijn Green deal en Farm to Fork strategy een duidelijk pad om zijn toekomst als continent te verzekeren. Lastenboeken stellen steeds meer eisen. Hierdoor komt de ‘hygiëne-lat’ voor een voedingsbedrijf zeer hoog te liggen. Reinigings- en productieprocessen moeten duurzamer en efficiënter worden en de productkwaliteit beter gegarandeerd moet worden, … om competitief te blijven.

Naast een gepast food safety management systeem zijn ‘good practices’ in reiniging en onderhoud, gerichte hygiëne-monitoring en een doeltreffende aanpak van contaminatie-problemen vereist. Het continue verbeteren van de productielijnen, de omgeving, en de processen moet verder de weg vrijmaken om te komen tot een permanent hygiënische fabriek waarin operationele excellentie en een duurzaam agrovoedingssysteem realiteit worden.

Deze editie heeft ook aandacht voor de arbeidscultuur van een voedingsbedrijf. Verschillende instanties verwachten van voedingsbedrijven dat er binnen het bedrijf van management tot arbeider een voedselveiligheidscultuur heerst. Omdat dit thema op verschillende niveaus van een organisatie moet worden aangepakt organiseren we deze editie ook speciaal en voor de eerste maal een C-level-lunchsessie voor bedrijven van Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG. Jouw leidinggevende kan hierover in debat  gaan met andere leidinggevenden over voedselveiligheidscultuur. Hiervoor kunnen zij zich inschrijven via de website van Flanders' FOOD of Agoria.

Veranderen met het oog op de toekomst

Heel wat voedingsbedrijven zijn in volle verandering. Gedreven door schaalvergroting, nieuwe innovatieve productieprocessen, nieuwe regelgeving, uitbreiding van het productengamma, efficiëntieverbetering … wordt er heel wat geïnvesteerd in nieuwe machines, proceslijnen, productieruimtes en nieuwe fabrieken. Gelukkig grijpen vele van deze voedingsbedrijven de kans om bij de realisatie van hun plannen ook hygiëne naar een niveau hoger te tillen. Daarbij is kennis over nieuwe regelgeving, onderzoeksresultaten en innovaties onontbeerlijk. Maar hoe zet je die kennis om in de praktijk?

Het seminariegedeelte, met als centraal thema “VERBETEREN” verbindt theorie en praktijk tot een mooi geheel en is opgebouwd uit een 8-tal sessies.

Afsluiten doen we met een droogje en een natje aangeboden door EHEDG België.

Een professioneel klankbord

Met ‘Hygiene for Food’ willen we professionelen uit de industrie, academische wereld en overheid samenbrengen rond het thema ‘Hygiene For Food’ en hierdoor het overleg tussen voedingsbedrijven en toeleveranciers (machinebouwers, diensten-leveranciers, R&D- en kennisleveranciers, etc.) bevorderen, teneinde te komen tot 'World Class Hygiene in Food Production'.

Ook onze Inspiration Village wil hieraan bijdragen. Hier krijgen de deelnemers de kans om kennis te maken met aanbieders van nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. Tijdens de geleide rondgang worden een 18-tal praktijkvoorbeelden voorgesteld.

Doelgroep

Producenten van levensmiddelen, toeleveranciers van producten of diensten (rond reiniging, hygiëne of kwaliteitsmanagement), machinebouwers, medewerkers universiteiten en onderzoeksinstituten, personen actief bij de overheid, studenten, etc.

Programma

Voormiddag
08:45 - Onthaal
09:25 - Verwelkoming
door Stijn Pauwels van Agoria en Timothy Lefeber van Flanders’ FOOD
09:30 - How the requirements of the food industry are reflected in the EHEDG product portfolio, and how they are incorporated in Tetra Pak’s market offering
door President EHEDG Ludvig Josefsberg & Bengt Eliasson
10:00 - Doet uw procesapparatuur wat het moet?

De voedingsindustrie past heel wat processen toe die afdoding van pathogenen moet garanderen. Maar hoe zeker bent u dat deze processen in de praktijk de vooropgestelde afdoding van pathogenen realiseren? Vaak berust een validatie van deze processen op theoretische inactivatiewaarden uit de literatuur, maar de realiteit wijkt vaak heel erg af van deze theoretische waarden. Een methodiek om procesapparatuur te valideren dringt zich aldus op.

door Frank Devlieghere (Universiteit Gent)
10:30 - Pauze met begeleide beursgang
11:30 - Hygienic design: a strategy towards sustainability

Hygienic design can positively contribute to the reduction of the environmental impact of cleaning and disinfection of food processing equipment. Still, the main objective behind hygienic design is to reduce/eliminate the risk of equipment becoming a source of product contamination. But this will lead to economic and environmental benefits, since an easy cleanable equipment will need less water, energy and cleaning /disinfection chemicals to reach the required hygiene level. The EU funded project "Ecodhybat" demonstrated the environmental benefits of hygienic design.

door Rafael Soro Martorell (Ainia)
12:00 - Cleaning-in-place op een duurzame manier uitvoeren door middel van sensoren

Omdat grondstof- en energiekosten stijgen, is het gebruik van assets binnen de voedings- & drankenindustrie nog belangrijker geworden. Veel voedselverwerkers werken nog met Clean-In-Place-systemen met weinig automatisering, en vertrouwen op een proces dat gebaseerd is op timing en handmatige verificatie. In-line-instrumentatie levert real-time-bewaking en -regeling op die helpt bij het verminderen van de reinigingstijd, en de benodigde hoeveelheid energie en reinigingsmiddelen. Ze laat ook toe om de voedselveiligheid en de traceerbaarheid maximaal te houden.

door Wouter Vandevyver (Endress+Hauser)
12:30 - Lunch
Namiddag
13:30 - Roadmap Food Safety Flanders’ FOOD
door Timothy Lefeber
14:00 - De invloed van voedselveiligheidscultuur op de bewaking van hygiëne

Hygiëne in voedingsbedrijven is ontzettend belangrijk. Naast de aanwezigheid van technische middelen (vb. geschikte infrastructuur, reiniging & ontsmettingsmiddelen) en de organisatie ervan (vb. organisatie van technisch onderhoud) is ook de menselijke dimensie belangrijk. Een positieve voedselveiligheidscultuur gebaseerd op leiderschap, communicatie, middelen, risicobewustzijn en commitment heeft als doel om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en mensen in een organisatie 100% te omkaderen om hygiëne ter harte te nemen.

door Liesbeth Jacxsens (Universiteit Gent)
14:30 - Pauze met begeleide beursgang
15:30 - Integrating Hygienic Design into the GFSI system

Hygienic design is an essential element of a food safety management system, but up to now it wasn’t really integrated into the family of GFSI recognized certification standards. With the support of many EHEDG and 3A representatives, a GFSI working group developed new Benchmarking Requirements in 2020: JI for equipment manufacturers and JII for food and feed manufacturers. Still, GFSI recognized certifications do not yet include JI/JII. The presentation will discuss where we are, how we got there, what still needs to be done and how the hygienic design community – EHEDG and 3A – are working towards a full and effective integration of hygienic design into the GFSI system.

door Peter Overbosch
16:00 - Hygiëne op de productievloer: de Farm to Fork strategie stelt de keten voor nieuwe uitdagingen

Via de Farm to Fork strategie wil Europa evolueren naar een gezonder en duurzamer voedingssysteem. De productiebedrijven staan voor de uitdaging om de voedselveiligheid en de daaraan gekoppelde hygiëne te bewaken in een snel evoluerende agrofood context met nieuwe producten, nieuwe productieprocessen, steeds hoger gespecialiseerde controletools en een stijgende vraag naar transparantie en datadeling doorheen de keten. Concreet zal ingegaan worden op de effecten van het gebruik van alternatieve eiwitbronnen, dierenwelzijn, de reductie van pesticiden en antimicrobiële middelen, de valorisatie van reststromen, het gebruik van water en het perspectief ‘voeding en gezondheid’. Via praktijkvoorbeelden zal geïllustreerd worden hoe in het kader van de beheersing van pathogenen in de voedselketen elke schakel zijn verantwoordelijkheid heeft. Praktische tips omtrent persisterende omgevingscontaminatie en hoe deze aan te pakken zullen meegegeven worden.

door Lieve Herman (ILVO)
16:30 - Receptie

Sprekers

 • Lieve Herman

  Lieve Herman behaalde in 1989 een doctoraat in de Wetenschappen, specialisatie genetica- moleculaire biologie aan de Universiteit Gent. Vanaf 1990 is ze tewerkgesteld bij het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek waar ze momenteel afdelingshoofd is van de afdeling Technologie en Voeding. Zij verrichtte hier wetenschappelijk onderzoek omtrent microbiële voedselveiligheid. Gaandeweg evolueerde haar onderzoeksactiviteiten in de richting van risico evaluatie van de microbiologische veiligheid van voedingsmiddelen. Zij is voorzitster van het wetenschappelijk comité van het FAVV. Zij is vice chair van het EFSA BIOHAZ panel en lid van diverse werkgroepen van de overige EFSA Panels over onderwerpen gerelateerd aan microbiologische veiligheid. Zij is voorzitster van de EFSA QPS werkgroep.

 • Frank Devlieghere

  Frank Devlieghere is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en is daar directeur van de onderzoekseenheid Levensmiddelenmicrobiologie en –conservering aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Zijn onderzoekseenheid focust zich op gedrag van micro-organismen tijdens de productie en bewaring van levensmiddelen met focus op hoe conserveringstechnieken dit gedrag beïnvloeden. Hierbij wordt in vele gevallen in nauwe interactie met de Vlaamse en Europese voedingsindustrie en zijn toeleveranciers gewerkt.

 • Rafael Soro Martorell

  Rafael Soro Martorell is an agronomic engineer (specialisation food industries) and has a degree in Food Science and Technology. Project manager at Ainia, with focus on food safety and hygiene in the food industry and hygienic design of equipment and facilities. Provides technical assistance to companies in the development, implementation, and auditing of food safety management systems as well as in the hygienic design of equipment and facilities. He is involved in R&D projects mainly related to hygienic design topics. He is an active member of different EHEDG Subgroups.

 • Wouter Vandevyver

  Wouter Vandevyver is afgestudeerd aan de KdG Hogeschool als Industrieel Ingenieur Biochemie, en is al 14 jaar actief in diverse hygiënische industrietakken. Actief in de industrie als "Industry Development Manager Food & Beverage" bij Endress+Hauser is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve sensoren en diensten voor de productie van voedingsmiddelen. Eén van zijn stokpaardjes daarbij is het inzetten van in-line kwaliteitsmetingen. Daarnaast is hij ook het aanspreekpunt voor professionele vakorganisaties binnen de voedingsindustrie.

 • Liesbeth Jacxsens

  Liesbeth Jacxsens is professor aan de Universiteit Gent binnen de Vakgroep Voedingstechnologie, Voedselveiligheid en gezondheid aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Haar onderzoeksdomein bestaat uit twee onderzoekslijnen: voedselveiligheidsmanagement en risicobeoordeling (als technisch/wiskundige samenstelling van het bredere kader van risicoanalyse met betrekking tot voedselveiligheid en effecten op de menselijke gezondheid).

 • Peter Overbosch

  Peter Overbosch worked until 2014 as Vice President of Corporate Quality Assurance, Metro Cash & Carry (Germany) and before that as Senior Director Quality for Kraft Foods (Germany, USA), VP of Quality at Nabisco Inc (USA) and Head of Quality for Unilever Foods worldwide (Netherlands). He has developed and implemented global quality systems at all these companies, and has driven multi-site ISO 9001 and ISO 22000 certification across Latin America and Europe. Peter is a Netherlands citizen and has a PhD in Chemistry from the University of Amsterdam.

 • Ludvig Josefsberg

  Ludvig Josefsberg is the president of the European Hygienic Engineering & Design Group since 2016, and before that a member of its Executive Committee for several years. As a Senior Director at Tetra Pak Processing Systems since 2009, he has in addition to representing Tetra Pak in EHEDG, among other things been active in areas like acquisitions and coaching of future leaders.  Between 1973-2009, he held several leading positions at Alfa Laval and Tetra Pak in the food engineering sector. In 1973, he obtained a MSc. in Chemical Engineering at the Technical University of Lund (Sweden).

 • Bengt Eliasson

  Bengt Eliasson is Manager Dairy Aseptic Solutions. In this function, he has global responsibility for the “dairy aseptic” category of Tetra Pak Processing Solutions, more specifically the portfolio of UHT processing equipment. Food technology competence is one of his main tasks. With a background in electrical engineering, Bengt was previously active in a liquid food production site for more than 10 years. The last 20 years, he was more active in a commercial and development function in the liquid food industry, with as main focus the dairy industry. He is Chairman of the EHEDG working group “Heat Treatment”. He is part of the Tetra Pak Food Safety and Hygienic Design network and in this having a wider role than just for my specific area of responsibility. It is in this wider role he represents Tetra Pak.

Inspiration village

In de inspiration village worden de deelnemers aan het event tijdens de pauzes, via korte pitches geïnspireerd over nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. De deelnemende bedrijven worden hier aangegeven:

Praktisch

Datum

22 september 2022

Locatie

BluePoint Antwerpen – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem

Een routebeschrijving kan u hier raadplegen: https://www.bluepoint.be/nl/antwerpen/contact/

Er zijn parkeerplaatsen voorzien voor de deelnemers in de ondergrondse parking en de parking voor de plaats van het event.

Contact

Wij horen graag al uw vragen, suggesties en opmerkingen

Stijn Pauwels van Agoria (stijn.pauwels@agoria.be)

Timothy Lefeber van Flanders’ FOOD (timothy.lefeber@flandersfood.com)

Registratie

De deelnameprijs bedraagt:

 • 270 Euro (excl. BTW) voor leden van Agoria, Flanders’ FOOD of EHEDG
 • 225 Euro (excl. BTW) voor leden van Agoria Flanders' FOOD & EHEDG (2de persoon)
 • 270 Euro (excl. BTW) voor relaties van één van de beursstandhouders (code vereist)
 • 400 Euro (excl. BTW) voor niet-leden

Voor leden van Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG wordt de deelnameprijs van de 2de persoon met 45 EUR verlaagd (225 Euro).

Bij inschrijving na 8 september 2022 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 75 Euro (excl. BTW).

Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 8 september 2022, zal het totale bedrag aangerekend worden.

Subsidiemogelijkheid: voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 140 Euro per dag per persoon (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).

REGISTREREN

Vragen

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Technische problemen bij het invullen kan u rapporteren aan johan@jdbi.be.

Partners

Agoria                     Flanders' FOOD                        EHEDG