Improve to excel in hygiene

‘Hygiene for Food’ is aan haar 6de editie toe. Het is ondertussen uitgegroeid tot het belangrijkste event  rond reiniging, hygiëne monitoring en hygiënisch ontwerp voor de voedingsindustrie in Vlaanderen.  Neem deel op 10 oktober.

Hygiënische fabriek onlosmakelijk verbonden met operationele excellentie

Op 10 oktober 2019 organiseren Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG België hun 6de editie van ‘Hygiene for Food’. Met een cross-sectoraal programma focussen we ons opnieuw op nieuwe trends en ontwikkelingen op het vlak van hygiëne en reinigen in de voedingsindustrie. In onze snel veranderende wereld komt de ‘hygiëne-lat’ steeds hoger te liggen, terwijl reinigings- en productieprocessen duurzamer en efficiënter moeten worden en de productkwaliteit beter gegarandeerd moet worden om competitief te blijven. Naast een gepast food safety management systeem zijn ‘good practices’ in reiniging en onderhoud, gerichte hygiëne-monitoring en een doeltreffende aanpak van contaminatie-problemen vereist. Het continue verbeteren van de productielijnen, de omgeving, en de processen moet verder de weg vrijmaken om te komen tot een permanent hygiënische fabriek waarin operationele excellentie en 'World Class Hygiene in Food Production' realiteit worden.

Veranderen om een niveau hoger te komen

Heel wat voedingsbedrijven zijn in volle verandering. Gedreven door schaalvergroting, nieuwe innovatieve productieprocessen, nieuwe regelgeving, uitbreiding van het productengamma, efficiëntieverbetering…  wordt er heel wat geïnvesteerd in nieuwe machines, proceslijnen, productieruimtes en nieuwe fabrieken. Gelukkig grijpen vele van deze voedingsbedrijven de kans om bij de realisatie van hun plannen ook hygiëne naar een niveau hoger te tillen. Daarbij is kennis over nieuwe regelgeving, onderzoeksresultaten en innovaties onontbeerlijk. Maar hoe zet je die kennis om in de praktijk? In dat verband is het altijd interessant om te horen hoe anderen in de sector dit aanpakten. In deze editie besteden we dan ook heel wat aandacht aan getuigenissen van de verschillende bedrijven. Wij selecteerden enkele voorbeeldcases waarbij een verandering aangegrepen werd om ook het hygiëne aspect te verbeteren.

Het seminariegedeelte, met als centraal thema “VERBETEREN” verbindt theorie en praktijk tot een mooi geheel en is opgebouwd uit een 10-tal sessies.

Afsluiten doen we met een droogje en een natje aangeboden door EHEDG België.

Een professioneel klankbord

Met ‘Hygiene for Food’ willen we professionelen uit de industrie, academische wereld en overheid samenbrengen rond het thema ‘Hygiene For Food’ en hierdoor het overleg tussen voedingsbedrijven en toeleveranciers (machinebouwers, diensten-leveranciers, R&D- en kennisleveranciers, etc.) bevorderen, teneinde te komen tot 'World Class Hygiene in Food Production'.

Ook onze Inspiration Village wil hieraan bijdragen. Hier krijgen de deelnemers de kans om kennis te maken met aanbieders van nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. Tijdens de geleide rondgang worden een 16-tal praktijkvoorbeelden voorgesteld.

Doelgroep

Producenten van levensmiddelen, toeleveranciers van producten of diensten (rond reiniging, hygiëne of kwaliteitsmanagement), machinebouwers, medewerkers universiteiten en onderzoeksinstituten, personen actief bij de overheid, studenten, etc.

Programma

Voormiddag
09:00 - Ontvangst met koffie
09:25 - Verwelkoming
door Steven Van Campenhout (Flanders’ FOOD) en Noël Hutsebaut (Agoria)
09:30 - Hygiënisch ontwerp – de kracht van een multidisciplinair team

Als internationaal ingenieursbureau, gespecialiseerd in de voedingsindustrie, illustreert Uticon het belang van een integrale aanpak in het bekomen van een sterk hygiënisch ontwerp.

door Rohalt Degeest (Uticon)
09:40 - Natuurlijk en geheel veilig

Hoe gaat de voedingsindustrie de uitdaging aan van een stijgende vraag naar enerzijds een hogere natuurgetrouwheid en anderzijds een hogere voedselveiligheid van het product?
Door een verhoogde vraag naar rijstzetmeel, wordt de bestaande productiecapaciteit te Beneo Wijgmaal met 50% uitgebreid.
Dit gaf meteen de kans de uitdaging aan te gaan!

door Roland Vanhoegaerden (BENEO-Remy)
10:00 - De weg naar product excellence

De weg naar product excellence beperkt zich niet tot succesvolle investeringen in industriële installaties. Het gerealiseerde project dient geïntegreerd te worden binnen de bestaande infrastructuur en de aanwezige organisatie. Een helder en doordacht totaalbeeld is hierbij noodzakelijk, bv. voorstellen tot aanpassingen (lees upgrades) van de bestaande installaties, bijkomende maatregelen en procedures op vlak van voedselveiligheid en hygiëne, het kritisch analyseren en interpreteren van auditresultaten, …
De juiste expertise en ervaring om een dergelijk plan op te stellen, is een absolute vereiste om succesvol te zijn.

door Dirk Van Gaver (Milcobel)
10:20 - Break met rondgang op de beurs
11:20 - 59% minder food waste, hoe doen wij dat?

Hoe kunt ook u besparen op uw dagelijkse operationele kosten door toepassing van nanotechnologie? Nanotechnologie zal als opkomende innovatie in de food sector zorgen voor een end-to-end kostenreductie. In onze presentatie laten wij zien wat dit reeds voor enkele bedrijven betekend heeft. Onze duurzame oplossingen kunnen in diverse segmenten van de productie zorgen voor reductie van het gebruik van chemie, reinigingstijd en food waste.

door Sabine Schijff (RSS)
11:40 - CleanSurface: introductie van innovatieve roestvrij staal (RVS) coatings in de Vlaamse voedingsindustrie

Easy-to-clean, anti-stick, nano-coatings, superhydrofoob, … termen die vaak gebruikt worden om coatings en oppervlaktebehandelingen te beschrijven die ervoor zorgen dat geen enkel voedingsmiddel aan INOX blijft plakken en micro-organismen niet meer hechten en een biofilm vormen. Maar is het allemaal wel zo simpel? En hoe kies je de juiste coating voor jou procesinstallatie? Een uitgebreid consortium met onderzoekers van KU Leuven, SIRRIS, ILVO en UGent heeft in het Flanders’ FOOD project CleanSurface getracht om de voedingsindustrie en de coatingindustrie dichter bij elkaar te brengen. Een selectie van een 20-tal coatings van verschillende types en met verschillende kenmerken werden getest  op hun anti-kleef eigenschappen tegen verschillende basiscomponenten van voeding, hun resistentie en robuustheid tegen detergenten en desinfectia en hun vermogen om biofilmvorming tegen te gaan. De belangrijkste vragen die gesteld moeten worden bij het overwegen om een coating in procesapparatuur toe te passen zullen gepresenteerd worden, zowel voor de voedingsindustrie, als vanuit het oogpunt van de coating-fabrikanten.

door Thijs Vackier (KU Leuven)
12:05 - Materialen in contact met voeding: de huidige en toekomstige Belgische wetgeving

Materialen in contact met voeding (FCM) worden gedeeltelijk gereglementeerd op Europees niveau. Voor veel materialen zoals o.a. vernissen en metalen zijn er echter geen specifieke Europese wetgevingen. Deze materialen kunnen dan op nationaal niveau gereglementeerd worden. We overlopen welke wetgevingen er bestaan in België voor deze materialen.

door Els Heyvaert (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu)
Namiddag
12:25 - Broodjeslunch
13:20 - Food Safety Driven Cutting Machinery Design

Veilig voedsel maakt mensen gezonder en gelukkiger.  Producenten van machines voor de voedingsindustrie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan voedselveiligheid.  FAM neemt hierin graag het voortouw door het hygiënisch ontwerp van snijmachines voor voeding.

door Diederik Douwen (FAM)
13:40 - Cleaning Validation, Verification, and Monitoring

The food industry must make products that meet quality standards and can safely be consumed. Cleaning validation (as well as verification and monitoring) is becoming more important in the general philosophy of food safety with the recognition that HACCP prerequisites (such as cleaning) can be as important in managing food safety as food processing CCPs. To facilitate this, physical, chemical and biological cleanliness of a food manufacturing entity is a prerequisite for food safety as well as to meet quality standards and for brand protection reasons. The validation of cleaning (and/or disinfection) operations is necessary to ensure compliance and to provide documented evidence that an appropriate cleaning procedure will provide clean equipment, suitable for its intended use. Based on a successfully completed cleaning validation, appropriate monitoring and verification programs should be implemented to ensure validated cleaning protocols are being adhered to and are operating as intended on an ongoing basis.

This talk will address the key aspects that should be considered to establish validation, monitoring and verification programmes including pre-requisites for a successful cleaning validation and the elements of a validation master plan.

door Dirk Nikoleiski (Commercial Food Sanitation)
14:10 - Hou de omgeving uit uw product - 'innovatieve monitoring, preventie en decontaminatie'

De kwaliteit en veiligheid van grondstoffen, ingrediënten en voedingsproducten wordt via diverse programma’s nauwlettend opgevolgd. Dit kan spijtig genoeg niet verhinderen dat er sporadisch uitbraken zijn met schadelijke micro-organismen. Omdat de omgeving een frequent voorkomende contaminatiebron is, is het belangrijk om hier als bedrijf een goed zicht op te hebben. Deze presentatie zoomt in op mogelijke contaminatie door omgevingslucht. Vragen die we opvangen vanuit de industrie: Wat is een goede luchtkwaliteit? Welke richtwaarden kunnen gehanteerd worden?  Hoe kan de luchtkwaliteit opgevolgd worden? Welke maatregelen kunnen we treffen om contaminatie via de lucht te voorkomen en te behandelen?

Eenmaal de doelstellingen gedefinieerd, kan fumigatie met chloordioxide een hoge graad van desinfectie bieden.  De kenmerken van chloordioxide als gas maken van deze innovatieve techniek een zeer performante en betrouwbare tool, zowel voor preventieve als curatieve decontaminaties. In deze presentatie gaan we dieper in op deze kenmerken en hun impact op de decontaminatie-cyclus

door Stefan Coghe (Servaco Food Control) en Rik Daneels (Aqua Ecologic)
14:40 - Break met rondgang op de beurs
15:40 - Duurzame HACCP wand- en plafondrenovatie

Bespreking van de beschadiging van wand -en plafondpanelen en de gevolgen. Alternatieven voor duurzame renovatieoplossingen.

Hoe duurzaam en foodsafe beschermen van wanden tegen aanrijdingen door karren, handtranspalletten, elektrische pallettrucks, …

door Bert De Waegenaere (Isokonstrukt)
16:00 - How to produce “Safe Food” during factory renovation / refurbishment

Unfortunately, there have been too many food poisoning cases associated with foodstuffs that have been cross-contaminated with pathogens during factory refurbishment projects.  This presentation suggests how this could be improved by risk assessing the hazards that could be created to the foodstuffs during the refurbishment work and how these hazards can be mitigated, by segregation and control actions.  The presentation also suggests how the controls can be verified and how to bring the refurbished area back into subsequent food production.

door John Holah (Holchem Laboratories Ltd. and Cardiff Metropolitan University)
16:30 - Receptie aangeboden door EHEDG België

Sprekers

 • Rohalt Degeest

  Rohalt Degeest is business development manager bij Uticon en verantwoordelijke voor de uitbouw van de activiteiten in de Belgische markt. Uticon is een multidisciplinair ingenieursbureau gespecialiseerd in de voedingssector en ondersteunt bedrijven bij strategische projecten van conceptfase tot oplevering.

 • Roland Vanhoegaerden

  Roland Vanhoegaerden is operations managing director van BENEO-Remy te Wijgmaal, wereldleider in de productie en verkoop van rijstzetmelen. Roland heeft 30 jaar ervaring in de voedingsindustrie (PB Gelatins, Citrique Belge, BENEO-Remy) en dit steeds in productieomgevingen waar hygiëne en microbiologische kwaliteit sterke aandacht vragen.

 • Dirk Van Gaver

  Dirk van Gaver is Group Innovation & Technology Manager van Milcobel, de grootste Belgische zuivelcoöperatie die de melk van 2.600 melkveebedrijven ophaalt en verwerkt tot kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals melkpoeder, kazen, roomijs, boter, room en melkdranken. Met vele jaren ervaring in de agro-en levensmiddelenindustrie is Dirk uitgegroeid tot een levensmiddelentechnoloog met ruime expertise. Na het opzetten van een centrale R&D afdeling voor Milcobel heeft Dirk zich de laatste jaren toegelegd op het leiden van alle technische ondersteunende disciplines van de groep (R&D, Engineering, Quality, Environment, Safety en Continuous Improvement).

 • Sabine Schijff

  Sabine Schijff is één van de oprichters van RSS NanoCoatings BV die als één van de 'early adapters' inmiddels 5 jaar actief is op de markt met Nanocoatings. Door haar kennis op gebied van de toepasbaarheid van Nanocoatings binnen industriële omgevingen, heeft zij inmiddels voor diverse bedrijven besparingen weten te realiseren. Haar streven is ook een grote bijdrage te leveren om de duurzaamheid van voedselproducerende bedrijven te vergroten, door het gebruik van chemicaliën te verminderen.

 • Thijs Vackier

  Thijs Vackier is onderzoeker aan het labo voor Enzym-, Fermentatie-, en Brouwerij Technologie van KU Leuven Technologiecampus Gent. Zijn doctoraatsonderzoek is gericht op het verwerven van inzicht in de link tussen biofilms in de procesapparatuur van levensmiddelenproducenten en het bederf van voedingsmiddelen, ten einde reinigings- en desinfectieprocedures te optimaliseren. Hiervoor wordt steeds nauw samengewerkt met bedrijven uit de voedingsindustrie en de detergenten-sector o.a. binnen de Flanders’ FOOD projecten KILLFILM (2014-2016) en CleanSurface (2016-2019).

 • Els Heyvaert

  Els Heyvaert werkt sinds 2014 als expert materialen in contact met voeding voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Zij staat o.a.  in voor de opmaak van nationale wetgevingen. Ze vertegenwoordigt België in de FCM werkgroep van de Europese Commissie en in de  plenaire vergaderingen van de Raad van Europa (EDQM). Ze was tevens voorzitter van de Ad Hoc werkgroep metalen en legeringen voor de aanpassing van de resolutie metalen en legeringen van de Raad van Europa.

 • Diederik Douwen

  Engineering & QA Manager bij FAM NV & Stumabo, marktleiders in het ontwerpen en verkopen van snij-oplossingen voor de voedingsindustrie. Hun klanten zijn actief in de aardappel-, kaas-, vlees- en groentenverwerkende industrie.

  Als lid van EHEDG en CEN/TC 153 levert Diederik een actieve bijdrage aan de voedselveiligheid.

 • Dirk Nikoleiski

  Dirk Nikoleiski is Senior Food Safety Specialist for Commercial Food Sanitation (CFS, an Intralox Company). Before he joined CFS he gained 30 years of experience in both the manufacturing and corporate environment at Kraft Foods/Mondelez International. Relative to sanitation he has been instrumental in continuous improvement and development of policies, standards and guidelines, as well as providing project support and training to the organization over the years.

  Dirk has written many articles for publication and published a book on Hygiene in Food Manufacturing. He also contributed with several chapters in various books.

  Dirk holds a Diplom-Ingenieur degree in Food Technology from the University of Applied Science Lippe-Lemgo, Germany.

 • Stefan Coghe

  Stefan Coghe is sinds 2017 Algemeen Directeur bij Servaco Food Control, een BELAC-geaccrediteerd laboratorium dat microbiologische en chemische analyses uitvoert op voeding, diervoeder, dierlijke bijproducten en water. Na zijn studies Bio-Ingenieur vervolledigde hij een doctoraat in de levensmiddelentechnologie aan het 'Centre for Malting and Brewing Sciences' van de KU Leuven. In 2005 was Stefan vanuit de Federatie van de Belgische Voedingsindustrie (FEVIA), oprichter van het innovatieplatform Flanders’ FOOD. Als wetenschappelijk adviseur en later als R&D manager ondersteunde hij gedurende 12 jaar de meer dan 300 aangesloten voedingsbedrijven bij product- en procesinnovaties.

 • Bert De Waegenaere

  Bert De Waegenaere is directeur van de firma Isokonstrukt bvba. Isokonstrukt is meer dan 25 jaar actief in de voedingsindustrie en hijzelf werkt reeds 15 jaar voor het bedrijf. Isokonstrukt wordt heel vaak geconsulteerd bij nieuwbouw- of uitbreidingsprojecten en is daarenboven gespecialiseerd in duurzame HACCP renovatie. Isokonstrukt is het service- en montagebedrijf van de fabrikanten PolySto (hygiënische en logistieke wandbescherming), B-Hygienic (hygiënische wand- en plafondafwerking) en is exclusief verdeler voor ATT inox drain (afvoerputten en -goten).

 • John Holah

  John Holah is the Technical Director at Holchem Laboratories, the UKs largest supplier of food hygiene services to the food manufacturing industry.  He is an Honorary Professor of Food Safety and Hygienic Design at Cardiff Metropolitan University and was previously Head of the Food Hygiene Department at Campden BRI.  John has been active in support of the EHEDG since its first meeting in 1989 and currently chairs the Factory Design Working Group.  He also currently chairs the GFSI Technical Working Group on the Hygienic Design of Food Processing Facilities and Equipment.

Inspiration village

In de inspiration village worden de deelnemers aan het event tijdens de pauzes, via korte pitches geïnspireerd over nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. De deelnemende bedrijven worden hier aangegeven:

Praktisch

Datum

10 Oktober 2019 9.00-18.00u

Locatie

BluePoint Antwerpen – Filip Williotstraat 9 – 2600 Berchem

Een routebeschrijving kan u hier raadplegen: https://www.bluepoint.be/nl/antwerpen/contact/

Er zijn parkeerplaatsen voorzien voor de deelnemers in de ondergrondse parking en de parking voor de plaats van het event.

Contact

Wij horen graag al uw vragen, suggesties en opmerkingen

Stijn Pauwels van Agoria (stijn.pauwels@agoria.be)

Ellen Fierens van Flanders’ FOOD (ellen.fierens@flandersfood.com)

Registratie

De deelnameprijs bedraagt:

 • 170 Euro (excl. BTW) voor leden van Agoria
 • 170 Euro (excl. BTW) voor leden van de onderzoeksprojecten CLEANSURFACE en SAFEMEAT
 • 230 Euro (excl. BTW) voor leden van Flanders' FOOD & EHEDG
 • 230 Euro (excl. BTW) voor relaties van één van de beursstandhouders (code vereist)
 • 380 Euro (excl. BTW) voor niet-leden

Bij inschrijving na 2 oktober 2019 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 50 Euro (excl. BTW).

Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 2 oktober 2019, zal het totale bedrag aangerekend worden.

Subsidiemogelijkheid: voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 140 Euro per dag per persoon (max. 3 personen van hetzelfde bedrijf).

REGISTREREN

Vragen

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Technische problemen bij het invullen kan u rapporteren aan johan@jdbi.be.

Partners

Agoria                     Flanders' FOOD                        EHEDG