Registratie

Bij inschrijving na 8 september 2022 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 75 Euro (excl. BTW). Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 8 september 2022, zal het totale bedrag aangerekend worden.
voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 130 euro per dag per persoon (maximaal 3 personen van hetzelfde bedrijf).