Registratie

Bij inschrijving na 2 oktober 2019 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 50 Euro (excl. BTW). Indien uw inschrijving geannuleerd wordt na 2 oktober 2019, zal het volledige bedrag aangerekend worden.
voor bedrijven die ressorteren onder paritair comité 118 of 220 (arbeiders en bedienden voedingsnijverheid) voorziet ALIMENTO VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs) in een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten van 140 euro per dag per persoon (maximaal 3 personen van hetzelfde bedrijf).